'You don't have to brush your teeth - just the ones you want to keep.'

Worden behandelingen vergoed door mijn zorgverzekering?

Wanneer u een aanvullende verzekering heeft voor de tandarts worden de meeste behandelingen bij de mondhygiënist geheel of voor een deel vergoed. Gebitsreiniging (het verwijderen van tandsteen) wordt door veel verzekeraars voor 100% vergoed, maar de behandeling van parodontitis vaak voor 75%. Raadpleeg uw polisvoorwaarden voordat u een afspraak maakt. Een behandeling bij de mondhygiënist wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering.
De factuur dient voordat u hem verstuurt naar uw verzekering betaald te worden, u kunt dit doen door overschrijving of machtiging. Heeft u een aanvullende tandartsverzekering Bij Achmea (Zilveren Kruis, Avero Achmea of Agis) dan stuur ik uw nota rechtstreeks naar de zorgverzekeraar, omdat ik met Achmea een contract heb. In dat geval betaalt de zorgverzekeraar het deel van de nota die vergoed wordt aan mij, voor het resterende deel ontvangt u een nota van uw zorgverzekeraar.

Tarieven:

Voorlichting en instructie €12,06 per 5 minuten

Gebitsreiniging en polijsten €12,06 per 5 minuten

Behandeling van Parodontitis €140,00 - € 600,00 (voorafgaande aan de parodontitisbehandeling worden de kosten met u besproken en krijgt u een offerte)

Copyright © 2022 Maureen de Brie Mondhygiënist